Profil – Boligret, bolighandel, administration og rådgivning

Jantzen & Lund yder kompetent juridisk rådgivning indenfor en lang række forskellige juridiske områder, herunder bl.a.:

  • Bolighandel, baseret på koncept fra Danske Boligadvokater, hvor vi er medlem
  • Indgåelse og udfærdigelse af lejekontrakter
  • Familiesager, herunder udfærdigelse af testamente, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
  • Arveretssager - behandling af dødsboer
  • Administration af Ejerforeninger, Andelsboligforeninger og Grundejerforeninger
  • Rådgivning af virksomheder
  • Retssager
  • Boligret
  • Voldgiftssager
  • Inkassosager

Hvem er vi?

Advokaterne er beskikket af justitsministeriet og er medlemmer af Danske Advokater og Advokatsamfundet. Vi er medlemmer af foreningen Danske Boligadvokater. Advokaterne og advokatvirksomheden drives under cvr.nr. 26719291. Jantzen & Lund Advokatanpartsselskab er dækket af firmaets ansvarsforsikring i Tryg Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Jantzen & Lund Advokatanpartsselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne og advokatvirksomheden er omfattet af reglerne i Advokatsamfundet vedrørende bl.a. tilsyns- og disciplinærsystem, og reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundet hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Jantzen & Lund advokatanpartsselskab er hjemhørende på adressen Flodvej 73C, 2765 Smørum

Vi kan kontaktes på telefonnummer 44650101 samt på e-mailadressen: advokat@jantzen-lund.dk

Kontakt os

Vi er organiseret som et anpartsselskab.

​Jantzen & Lund Advokatanpartsselskab har etableret klientbankkonti i Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, Nykredit og Sydbank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk​​

Jantzen & Lund Advokatanpartsselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

I tilfælde om en tvist om salær opkrævet af Jantzen & Lund Advokatanpartsselskab og/eller utilfredshed med en af advokaternes adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Priser/salær

Medlem af:​

Jantzen & Lund,

Advokatanpartsselskab​

Flodvej 73 C, 2765 Smørum

Telefon: 4465 0101

E-mail:​ advokat@jantzen-lund.dk

Fax: 44680377