Profil – Boligret, bolighandel, administration og rådgivning.


Jantzen & Lund yder kompetent juridisk rådgivning indenfor en lang række forskellige juridiske områder, herunder bl.a.:

 

 • Bolighandel, baseret på koncept fra Danske Boligadvokater, hvor vi er medlem
 • Indgåelse og udfærdigelse af lejekontrakter
 • Familiesager, herunder udfærdigelse af testamente, ægtepagter og fremtidsfuldmagter
 • Arveretssager - behandling af dødsboer
 • Administration af Ejerforeninger, Andelsboligforeninger og Grundejerforeninger
 • Rådgivning af virksomheder
 • Retssager
 • Boligret
 • Voldgiftssager
 • Inkassosager

 

Advokaterne er beskikket af justitsministeriet og er medlemmer af Danske Advokater og Advokatsamfundet. Vi er medlemmer af foreningen Danske Boligadvokater. Advokaterne og advokatvirksomheden drives under cvr.nr. 26719291. Jantzen & Lund Advokatanpartsselskab er dækket af firmaets ansvarsforsikring i Tryg Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Jantzen & Lund Advokatanpartsselskab, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Advokaterne og advokatvirksomheden er omfattet af reglerne i Advokatsamfundet vedrørende bl.a. tilsyns- og disciplinærsystem, og reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundet hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

 

Jantzen & Lund advokatanpartsselskab er hjemhørende på adressen Flodvej 73C, 2765 Smørum

 

Vi kan kontaktes på telefonnummer 44650101 samt på e-mailadressen: advokat@jantzen-lund.dk

 

Vi er organiseret som et anpartsselskab.

 

Jantzen & Lund Advokatanpartsselskab har etableret klientbankkonti i Danske Bank, Nordea, Handelsbanken, Nykredit og Sydbank.

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

 

Jantzen & Lund Advokatanpartsselskab anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

I tilfælde om en tvist om salær opkrævet af Jantzen & Lund Advokatanpartsselskab og/eller utilfredshed med en af advokaternes adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

   
Til forside
Sitemap
 
Print
Se sideoversigt    |    Send e-mail    |    Udskriv siden

“Jantzen & Lund
yder advokatbistand og kvalificeret
 rådgivninginden for en lang
 række retlige områder”

 


 

Vi håber at kunne byde dig/Jer
velkommen blandt vores klienter.

 

Jantzen & Lund     |     Flodvej 73 C     |     2765 Smørum     |     Tlf: 44 65 01 01     |     Fax: 44 68 03 77     |    CVR: 26719291     |     advokat@jantzen-lund.dk

Køb af bolig

Her kan man se forløbet med advokaten

når der skal købes bolig.

Læs mere

Vejledning til køb af bolig

Her kan du læse en vejledning til køb af ny bolig.

 

Læs mere

Medarbejdere

Klik på læs mere for at læse mere om vores medarbejdere.

Læs mere
Klik her