Priser / Salær

Der aftales typisk et fast salær, hvor dette er muligt. Hvor der ikke på forhånd er aftalt et fast salær, beregnes salæret som overvejende hovedregel med udgangspunkt i det tidsforbrug, der er på sagen ud fra en timesats, der kan variere alt efter sagsarten.

 

Typisk vil salæret ligge i intervallet fra kr. 2.500,00 inkl. moms til kr. 3.375,00 inkl. moms, men det aftales konkret på et indledende stade. Vi sørger naturligvis for at undersøge, om der er mulighed for fri proces, retshjælpsdækning eller lignende til dækning af salær og øvrige sagsomkostninger.


Vores honorarberegning sker således med udgangspunkt i den tid, der medgår ved sagens behandling. Vi tager også hensyn til sagens karakter, om den måtte være af hastende art, de involverede økonomi-ske værdier og interesser samt det resultat, der opnås for klienten og endelig hvilken grad af specialist-viden, der er indgået i vores bistand.
 
De kvalitetskrav, som vi arbejder efter, må nødvendigvis afspejle sig i honorarerne, men vi lægger vægt på åbenhed om honorarfastsættelsen og at der er en sammenhæng mellem honoraret og den ydelse, der er leveret til klienten.

Vi vil i videst muligt omfang skønne prisen for vores rådgivning, inden den udføres.

 

Det gælder både i private og erhvervsmæssige sager. Dette giver klienterne en mulighed for at budgettere udgiften. Efter vurdering beder vi om at modtage en forudbetaling eller deponering af beløb til dækning af omkost-ninger, som vi forventer, at sagen vil udløse.

     
Til forside
Sitemap
 
Print
Se sideoversigt    |    Send e-mail    |    Udskriv siden

“Jantzen & Lund
yder advokatbistand og kvalificeret
 rådgivninginden for en lang
 række retlige områder”

 


 

Vi håber at kunne byde dig/Jer
velkommen blandt vores klienter.

 

Jantzen & Lund     |     Flodvej 73 C     |     2765 Smørum     |     Tlf: 44 65 01 01     |     Fax: 44 68 03 77     |    CVR: 26719291     |     advokat@jantzen-lund.dk

Køb af bolig

Her kan man se forløbet med advokaten

når der skal købes bolig.

Læs mere

Vejledning til køb af bolig

Her kan du læse en vejledning til køb af ny bolig.

 

Læs mere

Medarbejdere

Klik på læs mere for at læse mere om vores medarbejdere.

Læs mere
Klik her